> 2011 r.

2011 r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-12-29 13:04:05.

Decyzja Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 11:03:04.

Informacja Urzędu Skarbowego w Sochaczewie na temat składania deklarachu podatkowych drogą elektroniczną.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.6 Wspieranie.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.7 Promocja gospodarcza.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 10:34:56.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż koparki ciągnikowej "ostrówek".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Zygmunt Maciągiewicz | Data wprowadzenia: 2011-12-15 11:29:48.

Zaproszenie na Mikołajki Kozłowskie - Jarmark Świąteczny, który odbędzie się 11 grudnia 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Renata Smyczek | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:52:29.

INFORMACJE MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH:

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.5.

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe".

Ogłoszenie konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na skladanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-10-12 11:45:19 | Data modyfikacji: 2011-10-12 11:45:37.

BEZPŁATNE BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

Zaproszenie na bezpłatne badanie tomografii komputerowej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Mapa dojazdu do lacówki AVI Diagnostyka Obrazowa w Warszawie.

Skierowanie na badanie tomografii niskodawkowej w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-10-12 11:42:08 | Data modyfikacji: 2011-10-12 11:44:10.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha na temat wywozu odpadów stałych i ciekłych, zakazu spalania śmieci, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zbiórce folii.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-10-12 11:39:15 | Data modyfikacji: 2011-10-12 11:39:28.

INFORMACJA o spotkaniu dotyczącym odbudowy zamkniętego mostu w Kozłowie Szlacheckim.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-09-19 12:41:17 | Data modyfikacji: 2011-10-12 11:39:28.

Informacja o kursie języka angielskiego i niemieckiego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2011-09-16 14:51:08 | Data modyfikacji: 2011-10-12 11:39:28.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Działanie 2.1.

Ogłoszenie o eliminacjach do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode Talenty 2012 w Toruniu.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-09-15 08:47:45 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

Zaproszenie na Międzynarodową Wystawę Rolniczą "AGRO SHOW 2011".

Spotkanie dotyczące przystąpienia Gminy Nowa Sucha do Lokalnej Grupy Działania.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kieronik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2011-09-01 00:07:53 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

PLAKAT: Dożynki Parafialne i VIII Cross Country Ziemi Sochaczewskiej.

ZAPROSZENIE Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie na dożynki Parafialne oraz VIII Cross Country Ziemi Sochaczewskiej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-08-26 07:56:17 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

ZAPROSZENIE na spływ kajakowy organizowany w związku z 72. rocznicą Bitwy nad Bzurą.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2011-08-25 12:57:01 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej - PROGRESS 2007-2013.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-08-23 16:10:36 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków.

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Jolanta Kalińska - Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2011-08-16 18:42:25 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

Informacja firmy PROMAG w sprawie spotkania, które dotyczyć będzie zakresu zakupu i dotacji kolektorów słonecznych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-08-12 13:56:13 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

Zaproszenie Agencji Rozwoju Mazowsza SA do udziału w projekcie bezpłatnych szkoleń pt. "ITeraz Mazowsze II".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-08-08 12:07:33 | Data modyfikacji: 2011-09-15 08:49:16.

STYPENDIUM SZKOLNE 2011/2012 

Informacja w sprawie przyznawania stypendiów szkolnych na rok szkolny 2011/2012.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agnieszka Lubarska | Data wprowadzenia: 2011-08-05 14:20:41 | Data modyfikacji: 2011-08-05 14:27:43.

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agnieszka Lubarska | Data wprowadzenia: 2011-08-05 12:20:32 | Data modyfikacji: 2011-08-05 12:20:49.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Sucha w sprawie naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosków o dofinansowanie "Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w formie dotacji do 45 %".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-08-05 11:21:04 | Data modyfikacji: 2011-08-05 12:20:49.

Informacja o numerze TELEFONU ZAUFANIA dla osób, które mają problemy związane z nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-08-05 08:41:38 | Data modyfikacji: 2011-08-05 12:20:49.

Ważna informacja na temat zamkniętych przejazdów kolejowych.

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach PO KL Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagróżonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Słoma | Data wprowadzenia: 2011-08-02 00:55:51 | Data modyfikacji: 2011-08-05 12:20:49.

Zaproszenie na ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Muszyński | Data wprowadzenia: 2011-07-19 16:01:37 | Data modyfikacji: 2011-07-20 00:19:35.

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2011 (LZO). LZO ziemniaki.

Informacja na temat bezpłatnych usług informacyjnych dla osób zamierzających rozpocząć działalność oraz przedsiębiorstw.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-07-19 10:39:55 | Data modyfikacji: 2011-07-20 00:19:35.

WAKACYJNY PLAN ZAJĘĆ w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2011-07-15 15:28:33 | Data modyfikacji: 2011-07-20 00:19:35.

INFORMACJE MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 "Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 "Ochrona powierzchni ziemi - Rekultywacja składowisk odpadów w zakresie zamykania i rekulytywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 "Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:01:52 | Data modyfikacji: 2011-07-08 12:02:39.

Ważna informacja o rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 11:55:35 | Data modyfikacji: 2011-07-08 12:02:39.

Koloniada '2011.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2011-06-24 14:29:07 | Data modyfikacji: 2011-06-24 14:29:25.
ZINTEGROWANY PROGRAM DOTACJI DO 70 % NA ZAKUP
ZESTAWÓW SOLARNYCH

OGŁOSZENIE o spotkaniu z mieszkańcami Gminy Nowa Sucha zainteresowanymi: "Programem dotacji na zakup zestawów solarnych do 70 %".

Ulotka 1.

Ulotka 2.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-06-21 11:16:49 | Data modyfikacji: 2011-06-21 11:17:31.

Zaproszenie na POWITANIE LATA w Nowej Suchej.

Informacja o letnim kursie języka angielskiego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej | Data wprowadzenia: 2011-06-17 12:04:40 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Nowa Sucha na temat przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-06-14 14:00:01 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

Zaproszenie na VII RAJD ROWEROWY "Leśnymi ścieżkami Nadleśnictwa Radziwiłłów", który odbędzie się 11 czerwca 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-06-02 14:09:03 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

!!! KOMUNIKAT !!! Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie odział w Sochaczewie dotyczący badań opryskiwaczy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:52:30 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

Ogłoszenie o zbiórce zużytych opon.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-05-26 14:21:32 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

Ogłoszenie o konkursach: "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" oraz "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-26 13:20:51 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

Praca w OHZ Gradów.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-23 11:59:38 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.

Zaproszenie na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się dnia 29 maja 2011 roku (niedziela) w Kurdwanowie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 14:36:31 | Data modyfikacji: 2011-06-17 12:21:38.
BEZPŁATNE SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
"LICENCJA NA PRACĘ".

ULOTKA INFORMACYJNA - bezpłatne szkolenia w ramach projektu " Licencja na pracę".

Komplet podstawowych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 12:31:14 | Data modyfikacji: 2011-05-17 12:34:33.

Ogłoszenie o konkursie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 14:54:02 | Data modyfikacji: 2011-05-17 12:34:33.

OKÓLNIK do mieszkańców gminy Nowa Sucha w sprawie obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenach zabudowanych i niezabudowanych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-05-12 13:10:56 | Data modyfikacji: 2011-05-12 13:11:58.

Informacja o WYPŁACIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - transza II za miesiące od stycznia do czerwca.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agnieszka Lubarska | Data wprowadzenia: 2011-05-12 12:43:56 | Data modyfikacji: 2011-05-12 13:10:15.

Zaproszenie na XVIII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które odbędą się 8 maja 2011 roku na terenie ZS RCKU w Sochaczewie w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-06 13:55:30 | Data modyfikacji: 2011-05-12 13:10:15.

Informacja Urzędu Skarbowego w Sochaczewie - SZYBKI PIT.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Urząd Skarbowy w Sochaczewie | Data wprowadzenia: 2011-04-26 14:32:36 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

INFORMACJA dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepienia doustnego lisów przeciwko wściekliźnie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:39:10 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

Zaproszenie na uroczystość sadzenia Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiego programu "Katyń... ocalić od zapomnienia", która odbędzie się dnia 11 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Kurdwanowie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:31:43 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz folii.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-03-21 14:15:51 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

INFORMACJA o uruchomieniu autobusu, który będzie kursował w relacji Sochaczew-Kozłów Szlachecki oraz pobliskie miejscowości.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU relacji Kozłów Szlachecki-Sochaczew.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Słoma | Data wprowadzenia: 2011-02-25 14:41:28 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

Rozkład jazdy autobusów.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2011-02-11 00:55:47 | Data modyfikacji: 2011-04-26 14:32:59.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stawów.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stawów.


 

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 00:06:04 | Data modyfikacji: 2011-02-11 00:09:08.

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o ogłoszeniu naboru wniosków na zadanie "Gminny program unieszkodliwiania azbestu - etap II".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-02-07 13:24:22 | Data modyfikacji: 2011-02-07 14:01:48.

Aktualne informacje związane z zamkniętym mostem w Kozłowie Szlacheckim.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 21:22:56 | Data modyfikacji: 2011-02-07 14:01:48.
PROJEKT ZMIAN W GMINNEJ SIECI SZKÓŁ.

Projekt zmian w gminnej sieci szkół.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 15:26:21 | Data modyfikacji: 2011-02-07 14:01:48.
SPÓŁKI WODNE

Do czego potrzebana jest Spółka Wodna?

Ulotka informacyjna dotycząca Spółek Wodnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-02-01 14:47:12 | Data modyfikacji: 2011-02-01 14:47:32.

Ogłoszenie o pomocy wolontariuszy działających na terenie Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: GOPS | Data wprowadzenia: 2011-01-28 12:50:15 | Data modyfikacji: 2011-02-01 14:47:32.

INFORMACJA o sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-01-28 12:24:22 | Data modyfikacji: 2011-02-01 14:47:32.
IX KONKURS NA BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Informacja KRUSu o IX edycji OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU NA BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: KRUS | Data wprowadzenia: 2011-01-28 11:31:42 | Data modyfikacji: 2011-01-28 12:48:34.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:09:38 | Data modyfikacji: 2011-01-28 12:48:34.

INFORMACJA w sprawie podtopień na terenie gminy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-21 14:45:37 | Data modyfikacji: 2011-01-21 14:48:13.

OGŁOSZENIE o bezpańskich zwierzętach.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-19 12:20:15 | Data modyfikacji: 2011-01-28 09:16:59.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej w sprawie przyjmowania interesantów.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 13:46:55 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:49:48.

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia podtopień na terenie Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 13:43:48 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:49:35.

Informacja w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 13:39:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:42:59.

INFORMACJA o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-04 15:00:34 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:38:33.

Informacje zwiazane z zamkniętym dnia 27 grudnia 2010 r. mostem w Kozłowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:25:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:38:15.
Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:25:26
Data modyfikacji: 2011-01-12 13:38:15
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl