> 2017 r.

2017 r.

 
Zawiadomienie -Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 października 2017r znak: WOOŚ-I4242.134.2017.Nl.7 uzgadniającym przedsięwzięcie polegające na: „ Budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego na działkach nr 105,106,107, w miejscowości Mizerka

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:44:08.
 
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego oraz kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w poszczególnych miejscowościach

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:17:46.
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew - Łowicz 1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:05:04.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu studni głębinowej o głębokości 35 m, dla potrzeb podlewania upraw rolnych w Starym Dębsku na działce nr 127/6

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:45:03.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie przypomina o ustawowym obowiązku szczepienia wszystkich psów przeciwko wściekliźnie począwszy od 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia - art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2014r. poz. 1539 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:21:47.
 
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego oraz kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w poszczególnych miejscowościach

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:30:55.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha przypomina o terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:22:55.
 
Obwieszczenie o doręczeniu raportu oddziaływania na środowisko - Budowa zakładu przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w miejscowości Mizerka

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:41:21.
 
Informacja dla rolników w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniach od 16 do 21 kwietnia 2017 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-27 14:27:29.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:41:47.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:01:22.
 
OGŁOSZENIE o wyniku I przetargu, który odbył się w dniu 28 lutego 2017r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mizerka o nr ewid. 136/1 o pow. 0,21ha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 15:29:35.
 
OGŁOSZENIE o wyniku I przetargu, który odbył się w dniu 28 lutego 2017r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Borzymówka o nr ewid. 52/2 o pow. 0,0600ha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 15:28:45.
 
Informacja o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-23 15:03:18.
 
Stanowisko nr 4/2017 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:14:49 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:15:25.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:30:35 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:15:25.
 
INFORMACJA - Gmina Nowa Sucha zamierza po raz kolejny wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 16:08:16 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:15:25.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE 
PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2017 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

NIEAKTUALNY OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

NIEAKTUALNY Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, - oświadczenia

NIEAKTUALNY Wzór umowy

NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys

NIEAKTUALNY Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - sprawozdanie

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:45:13 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:45:34.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejącej i budowie nowej linii 110 kV Sochaczew Łowicz 1 na odcinku słup 19 –GPZ Łowicz 1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 16:54:24 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:45:34.
Data wprowadzenia: 2017-01-03 16:54:24
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl