> 2016 r.

2016 r.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach inwentarskich nr 3, 6, 7, 8 wraz z instalacją zbiornikową zasilaną zbiornikami nadziemnymi na gaz płynny 2xV= 64001) na działce o nr ewid. 393/1 w obrębie geodezyjnym 0008 Kozłów Biskupi, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:51:42 | Data modyfikacji: 2016-12-09 14:53:50.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu ublicznego obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 o dł. 1500m) na działkach o nr ewid. 79, 56/4, 150/2, 151/2, 33, 194 w obrębie geodezyjnym 0013 Nowa Sucha, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:03:08 | Data modyfikacji: 2016-12-09 14:53:50.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej, napowietrznej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr ewid. 117, 163, 191 i 192 w obrębie ewidencyjnym Kościelna Góra w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:47:34 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:50:02.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr. ewid. 117, 163, 191, 192 w obrębie geodezyjnym Kościelna Góra w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:35:30 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej zasilanej ze stacji transformatorowej Zakrzew -1 na dział

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Dębsk Nowy - 3 na dzia

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej zasilanej ze stacji transformatorowej Rokotów - 1 na dzia

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 13:15:55 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego wymianę słupa energetycznego SN 15 kV oraz budowę sieci energetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 750 m na działkach nr ewid. 234/1 i 211 w obrębie geodezyjnym Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:16:18 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującegobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na działce nr ewid. 152 w obrębie geodezyjnym Kościelna Góra w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:14:50 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującegobudowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej " Dębsk Nowy - 3" ) na działce nr ewid. 379 i 128 w obrębie geodezyjnym Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:12:30 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej zasilanej ze stacji transformatorowej „Rokotów - 1") na działce nr ewid. 5 w obrębie geodezyjnym PGR Rokotów w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:11:16 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującegobudowę obiektu infrastruktury technicznej ( budowa napowietrzna- kablowej linii 0,4 kV i napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej zasilanej ze stacji transformatorowej „Kozłów - 1" i stacji transformatorowej „Zakrzew -1" ) na działce nr ewid. 126/3 i 160 w obrębie geodezyjnym Zakrzew, na działce nr ewid. 83 w obrębie geodezyjnym Nowy Kozłów B i na działce nr ewid. 129 i 266 w obrębie geodezyjnym Stary Kozłów w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:00:22 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego wymianę słupa eneretycznego SN 15kV, budowę sieci energetycznej kablowej SN 15kV o długości ok. 750 metrów w miejscowości Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:36:46 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sali gimnastycznej prze Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno szatniowym w obrębie geodezyjnym Kościelna Góra w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-14 14:25:45 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok.2400 m w obrębie geodezyjnym Rokotów w gm. Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:39:19 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 o długości ok 1500 m w obrębie geodezyjnym oraz w obrębie geodezyjnym Okopy w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:46:09 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 o długości ok 500 m w obrębie geodezyjnym Malesin w mieście Sochaczew oraz w obrębie geodezyjnym Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:48:26 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:46:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew-Łowicz 1

Uchwała NR XVII/122/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew-Łowicz 1

Załącznik graficzny do Uchwały NR XVII/122/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:30:23 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 2400 m w miejscowości Rokotów w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:00:46 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej dł. 1500 m w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-19 14:59:02 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o dł. 500 m w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:54:08 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5200 m w miejscowości Nowa Sucha i Stara Sucha w gm. Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:17:55 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Sucha, gmina Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:00:16 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę słupa odłącznikowego, kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) i słupowej stacji transformatorowej na fragmentach działek nr ewid. 396 i 395/5 we wsi Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:33:15 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żylin, gmina Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-18 15:03:37 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnej sieci sanitarnej o łącznej długości 5200 m w miejscowości Nowa Sucha oraz Stara Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-09 19:45:13 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę słupa rozłącznikowego, słupowej stacji transformatorowej i sieci energetycznej kablowej SN 15 kV o długości ok 120 m we wsi Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:27:57 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.12.2015 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.12.2015 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:51:52 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:40:35.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:51:52
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl