> 2016 r.

2016 r.

 1. Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – status aktu - obowiązujący
 2. Uchwała Nr XVI/113/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2016 roku – status aktu - wygasły
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2016 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015– status aktu – wygasły
 4. Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty– status aktu – wygasły
 5. Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – status aktu – obowiązujący
 6. Uchwała Nr XVIII/127/2016 w sprawie opłaty targowej– status aktu – wygasły
 7. Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha– status aktu – obowiązujący
 8. Uchwała Nr XVIII/129/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi– status aktu – obowiązujący
 9. Uchwała Nr XVIII/130/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości– status aktu – obowiązujący
 10. Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Sucha pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowej Suchej – status aktu -obowiązujący
 11. Uchwała Nr XXII/139/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok – status aktu -obowiązujący
 12. Uchwała Nr XXII/140/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2017 – status aktu -obowiązujący
 13. Uchwała Nr XXII/141/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017 rok – status aktu -obowiązujący
 14. Uchwała Nr XXII/142/2016 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 rok – status aktu -obowiązujący
 15. Uchwała Nr XXII/144/2016 w sprawie opłaty targowej – status aktu -obowiązujący
 16. Uchwała Nr XXII/145/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy – status aktu -obowiązujący
 17. Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Nowa Sucha – status aktu -obowiązujący
 18. Uchwała Nr XXII/152/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha – status aktu -obowiązujący
 19. Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – status aktu -obowiązujący
 20. Uchwała Nr XXIII/155/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok – status aktu -obowiązujący
 21. Uchwała Nr XXIII/159/2016 w sprawie określenia formularzy, informacji i deklaracji podatkowych – status aktu -obowiązujący
 22. Uchwała Nr XXIII/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha – status aktu -obowiązujący
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:09:40 | Data modyfikacji: 2017-06-21 12:35:54.
Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:09:40
Data modyfikacji: 2017-06-21 12:35:54
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl