> 2016 r.

2016 r.

 
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:57:07.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejącej i budowie nowej linii 110 kV Sochaczew Łowicz 1 na odcinku słup 19 –GPZ Łowicz 1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:58:39.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku na działkach o nr ew.401/1,401/2,401/3,401/4 oraz przeróbce kopaliny wydobytej ze złoża w przewoźnym sortowniku zlokalizowanym na działce o nr ew.402/1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-03 14:58:31.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:09:19.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbiórce istniejącej i budowie nowej linii 110 kV Sochaczew Łowicz 1 na odcinku słup 19 –GPZ Łowicz 1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-09 19:35:20.
 
Komisja Inwentaryzacyjna informuje, że sporządzono spis inwentaryzacyjny oraz karty inwentaryzacyjne dla nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 16:08:27.
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 14.06.2014r. w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-20 10:56:21.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dębsk

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 07:35:41.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:28:13.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 16:37:55.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor Referatu Finansowego w Urzędzie Gminy

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:23:39.
 
Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:00:42.
 
Stanowisko nr 1/2016 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-03 08:10:54.
 
Ogłoszenie Gminy Nowa Sucha o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2016 z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-19 15:13:08.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE 
PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2016 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2016 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, - oświadczenia

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys

Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:25:50.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:25:50
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl