> 2015 r.

2015 r.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4300m we wsi Mizerka w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:08:01.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę fragmentu drogi gminnej wraz z udową skrzyżowania i przebudową zjazdu we wsi Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:22:48.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 4300 m w miejscowości Stary

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 4300 m w miejscowości Stary Żyl

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-13 15:05:37.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego rozbiórkę obiektu mostowego i budowa nowego przepustu przez rów melioracyjny w miejscowości Mize

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego rozbiórkę obiektu mostowego i budowa nowego przepustu przez rów melioracyjny w miejscowości Mizerka

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:12:50.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę fragmentu drogi gminnej działki nr ewid 389 wraz z budową skrzyżowania tej drogi z dr

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę fragmentu drogi gminnej działki nr ewid 389 wraz z budową skrzyżowania tej drogi z drogą

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 16:20:27.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę przyłącza kablowego średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej we wsi Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:34:55.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przyłącza kablowego średniego napięcia we wsi Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 20:55:17.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę fragmentu drogi-gminnej-działki wraz z budową skrzyżowania tej drogi z drogą krajową i przebudowę zjazdu we wsi Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 20:53:03.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu gminnego o długości ok. 195 metrów we wsi Rokotów w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-03 18:05:08.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer 63, 62, 61/2 oraz częściowo dziełek o nr ewid. 61/1, 61/3, 60, 59 z obrębu Mizerka, jednostka ewidencyjna Nowa

Mizerka projekt planu_tekst.pdf

Mizerka prognoza srodowiskowa_czerwiec 2015.pdf

Mizerka prognoza srodowiskowa_rysunek 2015.jpg

mpzp_Mizerka.jpg

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 14:11:46.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer 1, 3/4, 6 oraz częściowo dziełek o nr ewid. 3/1, 5/1, 4/1 z obrębu Kazimierzów, jednostka ewidencyjna Nowa Su

Kazimierzow projekt planu_tekst.pdf

Kazimierzow prognoza srodowiskowa_czerwiec 2015.pdf

Kazimierzow prognoza srodowiskowa_rysunek.jpg

mpzp Kazimierzow.jpg

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 14:07:59.

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej na działce nr 267 w miejscowości Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej na działce nr 267 w miejscowości Stary Dębsk w gminie Nowa Suc

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 14:49:17.

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu w miejscowości Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu w miejscowości Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-16 14:03:33.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę gminnego wodociągu we wsi Rokotów w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:41:58.

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o długości ok. 200 m we wsi Rokotów w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o długości ok. 200 m we wsi Rokotów w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-30 15:47:54.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 11.06.2015 r
„Przebudowa linii kolejowej nr 3 (E20)”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-16 15:19:16 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:19:55.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer 322/21 i 323/21 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

plan Koz Bis 322_21 i 323_12.pdf

plan Koz Bis 322_21 i 323_12.jpg

prognoza środowiskowa Koz Bis 322_21 i 323_12.pdf

prognoza środowiskowa Koz Bis 322_21 i 323_12.jpg

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-08 11:06:52 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:19:55.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działki o nr ewid. 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna

STARY DĘBSK tekst planu.pdf

STARY DĘBSK_prognoza środ.jpg

STARY DĘBSK prognoza środowiskowa do planu.pdf

STARY DĘBSK_rysunek planu.jpg

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-08 11:01:04 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:19:55.

STARY DĘBSK prognoza środowiskowa do studium.pdf

Stary Dębsk_zmiana studium kierunki.jpg

Stary Dębsk_zmiana studium_uwarunkowania.jpg

zmiana studium Nowa Sucha_STARY DĘBSK_tekst.pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-08 10:37:51 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:19:55.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 19.05.2015 r
„Przebudowa linii kolejowej nr 3 (E20)”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 15:48:39 | Data modyfikacji: 2015-06-02 15:50:32.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci transformatorowej T1 i T2 wraz z linią elektroenergetyczną pomiedzy T1 i T2 o długości ok. 70 m we wsi Mizerka w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:37:58 | Data modyfikacji: 2015-06-02 15:50:32.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci transformatorowej wraz z linią kablową we wsi Mizerka w Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:34:21 | Data modyfikacji: 2015-06-02 15:50:32.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kotłowni gazowej z instalacją doziemną i wewnętrzną gazu, budowę instalacji hydrantowej i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Nowej Suchej i Domu Nauczyciela we wsi

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 14:40:04 | Data modyfikacji: 2015-06-02 15:50:32.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej obejmującej budowę sieci transformatorowej wraz z linią kablow

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej obejmującej budowę sieci transformatorowej wraz z linią kablow

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:25:13 | Data modyfikacji: 2015-06-02 15:50:32.
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kotłowni gazowej oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Nowej Suchej i Domu Nauczyciela we wsi Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:40:19 | Data modyfikacji: 2015-03-04 15:41:15.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kotłowni gazowej oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Nowej Suchej i Domu Nauczyciela we wsi

Komunikat o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kotłowni gazowej oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Nowej Suchej i Domu Nauczyciela we wsi Nowa

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:21:08 | Data modyfikacji: 2015-03-04 15:41:15.
Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:21:08
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl