> 2015 r.

2015 r.

 1. Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 82,83,84,85,86,87,88/1,88/2, 89, 135/2, 137/1,137/2,137/4, 137/5, 139, 150 oraz częściowo dz. Nr 81 obrębu Nowy Kozłów Pierwszy - status aktu –obowiązujący

 2. Uchwała nr VI/54/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – status aktu - obowiązujący

 3. Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sucha w 2015 roku- status aktu - wygasły

 4. Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 - status aktu - wygasły

 5. Uchwała Nr VII/63/2015 w sprawie określenia stawek opłaty targowej -status aktu - wygasły

 6. Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działek o nr ewidencyjnym 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha -status aktu - obowiązujący

 7. Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 322/21, 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha-status aktu - obowiązujący

 8. Uchwała Nr XII/80/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku -status aktu - wygasły

 9. Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego w 2016 roku -status aktu - wygasły

 10. Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku -status aktu - wygasły

 11. Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 -status aktu - wygasły

 12. Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej -status aktu - wygasły

 13. Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Sucha -status aktu - obowiązujący

 14. Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 1, ¾, 6 oraz częściowo działek o nr ewid. 3/1, 5/1 4/1 z obrębu Kazimierzów, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha-status aktu - obowiązujący

 15. Uchwała Nr XIII/91/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 61/2, 62, i 63 oraz częściowo działek o nr ew. 59, 50, 61/1 i 61/3 z obrębu Mizerka jednostka ewidencyjna Nowa Sucha-status aktu - obowiązujący

 16. Uchwała Nr XIV/95/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2016-status aktu - wygasły

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:58:33 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:44.
Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:58:33
Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:44
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl