> 2015 r.

2015 r.

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami poz

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 09:31:48.

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 października 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 października 2015 r w sprawie określenia zasad umieszczania nośników reklamy i szyldów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nowa Sucha oraz ustalenia opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 października 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-23 12:01:41.

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 października 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzie

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:29:16.

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie ustalenia zasad pokrywania rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych własnym środkiem transportu na zajęcia do przedszkoli i szkół

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w ramach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W=wyborcom niepełnosprawnym, sprzorządzania aktów pełnomo

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w ramach ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w ty, informacji o realizacji przedsię

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 sierpnia 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 sierpnia 2015 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla pracownika Pana Sławomira Kuczek

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:30:45.

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 sieprnia 2015 r w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 sierpnia 2015 r w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 sierpnia 2015 r w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-14 10:40:23.

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 14:53:38 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 lipca 2015 r w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:19:27 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendaln

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o referendum wyborcom niepełnosprawnym, sporządzania aktów pełnomicnictwa do głosowania oraz prowadzeni

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie ustalenia siedziby zapasowego miejsca pracy i stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-06 13:41:27 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 czerwca 2015 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 czerwca 2015 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 maja 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 maja 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:43:31 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 maja 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 kwietnia 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:39:11 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 kwietnia 2015 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 1 kwietnia 2015 r w sprawie wyznaczenia rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:45:05 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2015 r w sprawie określenie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2015 r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2015 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2015 r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2015 r w sprawie ustalenia regulaminu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:43:25 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:05:16.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 lutego 2015 r w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym, sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz prowadzenia sp

 
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 lutego 2015 r w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu” w 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:27:46 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:29:22.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Nowa Sucha na kadencję 2015 - 2019

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie zmiany składu osobowego obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowa Sucha na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnyc

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2015 z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 stycznia 2015 r w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2025 oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Now

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 14:45:33 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:29:22.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 14:45:33
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl