> 2015 r.

2015 r.

 
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-18 14:27:56.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Kościelnej Górze o dł. 1 106,0 m i szerokości 3,50 m

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Okopy- Glinki o dł. 1 520 m i szerokości 4,0 m; 3,50 m

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zakrzew o dł. 1 081,50 m i szerokości 4,0 m

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 15:01:30.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:09:38.
 
Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków rolników o szacowaniu strat powstałych w wyniku długotrwałej suszy

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-23 12:42:21 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez gm. Nowa Sucha na okres 3 lat

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-17 15:01:46 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 20 maja 2015r. w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na dzierżawę lokalu lokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej o pow. 40,1 m²

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 15:06:58 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 11:42:00 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku ośrodku zdrowia w Nowej Suchej o pow. 19,5 m²

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:33:15 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej na okres 3 lat.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:40:51 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:05:38 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku ośrodku zdrowia na parterze w miejscowości Nowa Sucha na okres 3 lat

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-25 14:32:32 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko : Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-25 10:01:36 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:19:36.
 
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-03 16:16:49 | Data modyfikacji: 2015-03-03 16:17:28.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez gm. Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-25 07:20:14 | Data modyfikacji: 2015-03-03 16:17:28.
 
Informacja o dofinansowaniu inwestycji polegającej na utylizacji wyrobów zawierających azbest

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:28:47 | Data modyfikacji: 2015-03-03 16:17:28.

WYNIKI KONKURSU
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Nowa Sucha"

 
Ogłoszenie o wynikach konkursu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-13 15:22:19 | Data modyfikacji: 2015-02-13 15:23:36.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2015 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, - oświadczenia

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys

Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 14:55:56 | Data modyfikacji: 2015-02-13 15:23:36.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 14:55:56
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl