> 2014 r.

2014 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS IV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR IV/47/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr ew. 243 z obrębu Kozłów Biskupi w

Uchwała NR IV/46/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 244/1, 244/3, 244/4, 245/1, 255, 256, 257, 258 oraz części działki ewid. 2

Uchwała NR IV/45/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Uchwała NR IV/44/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała NR IV/43/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”

Uchwała NR IV/42/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

Uchwała NR IV/41/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia

Uchwała NR IV/40/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2015 rok

Uchwała NR IV/39/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:31:18.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS III SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR III/38/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:28:02.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS II SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR II/37/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew

Uchwała NR II/36/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek

Uchwała NR II/35/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk

Uchwała NR II/34/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin

Uchwała NR II/33/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin

Uchwała NR II/32/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna

Uchwała NR II/31/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów

Uchwała NR II/30/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów

Uchwała NR II/29/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy

Uchwała NR II/28/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy

Uchwała NR II/27/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi-Szeligi

Uchwała NR II/26/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk

Uchwała NR II/25/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin

Uchwała NR II/24/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha

Uchwała NR II/23/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin

Uchwała NR II/22/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek

Uchwała NR II/21/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów

Uchwała NR II/20/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki

Uchwała NR II/19/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi

Uchwała NR II/18/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra

Uchwała NR II/17/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów

Uchwała NR II/16/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska

Uchwała NR II/15/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki

Uchwała NR II/14/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Braki

Uchwała NR II/13/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka

Uchwała NR II/12/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew

Uchwała NR II/11/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała NR II/10/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała NR II/9/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej

Uchwała NR II/8/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów

Uchwała NR II/7/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej

Uchwała NR II/6/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała NR II/5/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Gospodarczej Rady Gminy

Uchwała NR II/4/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Gminy

Uchwała NR II/3/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała NR II/2/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:42:06.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS I SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR I/1/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:41:55.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XLV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 358/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew

Uchwała Nr 357/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek

Uchwała Nr 356/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk

Uchwała Nr 355/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin

Uchwała Nr 354/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin

Uchwała Nr 353/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna

Uchwała Nr 352/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów

Uchwała Nr 351/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów

Uchwała Nr 350/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy

Uchwała Nr 349/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy

Uchwała Nr 348/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi-Szeligi

Uchwała Nr 347/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk

Uchwała Nr 346/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin

Uchwała Nr 345/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha

Uchwała Nr 344/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin

Uchwała Nr 343/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek

Uchwała Nr 342/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów

Uchwała Nr 341/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki

Uchwała Nr 340/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi

Uchwała Nr 339/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra

Uchwała Nr 338/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów

Uchwała Nr 337/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska

Uchwała Nr 336/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki

Uchwała Nr 335/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Braki

Uchwała Nr 334/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka

Uchwała Nr 333/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew

Uchwała Nr 332/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 331/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 330/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 301/XLI/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego- wyprzedzające finansowanie operacji w ra

Uchwała Nr 329/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała Nr 328/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

Uchwała Nr 327/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 306/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Uchwała Nr 326/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha”

Uchwała Nr 325/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nabycia działek o nr ewid. 82/7 i 82/14 położonych we wsi Zakrzew

Uchwała Nr 324/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 323/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała Nr 322/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015

Uchwała Nr 321/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 13:43:38.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XLIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 320/XLIV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:33:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XLIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 319/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przejęcia od powiatu Sochaczewskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

Uchwała Nr 318/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 317/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zniesienia ochrony użytków ekologicznych

Uchwała Nr 316/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej nr 266/XXXV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho

Uchwała Nr 315/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała Nr 314/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoazy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:47:50.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XLII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 313/XLII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-08-22 11:23:38.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XLI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 312/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 311/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 310/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr 309/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o

Uchwała Nr 308/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 307/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.:322/21, 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidenc

Uchwała Nr 306/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.: 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działek

Uchwała Nr 305/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 304/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr 154/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen

Uchwała Nr 303/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Nowa Sucha na lata 2014-2024

Uchwała Nr 302/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ”Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Mo

Uchwała Nr 301/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Rozwiązywanie proble

Uchwała Nr 300/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr 299/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 272/XXXVI/2014 z dnia 16.01.2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała Nr 298/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała Nr 297/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

Uchwała Nr 296/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr 295/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:56:13.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XL SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 294/XL/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 czerwca zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na 2014 rok

Uchwała Nr 293/XL/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:02:13.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 292/XXXIX/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-06 14:36:20.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXVIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwo

Uchwała Nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnyc

Uchwała nr 289/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 274/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia programu osłonowego dotyczącego zasad przyznawania ś

Uchwała nr 288/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakub

Uchwała nr 287/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała nr 286/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

Uchwała nr 285/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wiel

Uchwała nr 284/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Nowej Suchej

Uchwała nr 283/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii G złożonej do Starosty na działalność Wójta Gminy Nowa Sucha oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

Uchwała nr 282/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała nr 281/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Nowa Sucha a osobą fizyczną

Uchwała nr 280/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr 279/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 roku

Uchwała nr 278/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Nowa Sucha środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-16 09:16:54.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała nr 277/XXXVII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nowa Sucha projektu „e-KLIENT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:35:33.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXVI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

Uchwała nr 276/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki położonej we wsi Stary Żylin

Uchwała nr 275/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności

Uchwała nr 274/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego dotyczącego zasad przyznawania świadczeń należących do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do real

Uchwała nr 273/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2014

Uchwała nr 272/XXXVI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:02:13.
Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:02:13
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl