> 2014 r.

2014 r.

 
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:06:16.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha informuje, że dnia 15 grudnia 2014 roku mija kolejny termin wniesienia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:21:08.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej (parkingu i zjazdu) we wsi Nowa Sucha na dzia

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej (parkingu i zjazdu) we wsi Nowa Sucha na działce

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-24 14:13:16 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 87, 88/1, 88/2, 89, 150, 139, 137/2, 137/1, 137/5, 137/4, 135/2, 135/1, 82, 83, 84, 85, 86 oraz częściowo działki o nr ewid 81, 80 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:47:05 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej na okres 3 lat.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:45:07 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez gm. Nowa Sucha na okres 3 lat

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:36:20 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 14 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha nr ewidencyjny działki 45/1 łącznej pow.0,5525 ha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-06 11:37:12 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 15:16:01 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych nr 6, 10, 11, 15 w wyborach samorządowych do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 10 października 2014 roku.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-16 07:53:09 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia położonego w miejscowości Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-14 16:03:56 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
„Budowa, przebudowa, rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20)”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:17:59 | Data modyfikacji: 2014-11-24 14:14:00.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-15 08:22:55 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-09 15:59:21 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha informuje, że dnia 15 września 2014 roku mija kolejny termin wniesienia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:03:47 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu produkcji klejów na bazie MS-polimerów oraz rozlewni rozpuszczalników wraz

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na : budowie zakładu produkcji klejów na bazie MS-polimerów oraz rozlewni rozpuszczalników wraz z infrastrukturą produkcyjno – techniczną na działce

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:59:24 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3835W Stara Sucha – Wikcinek-Kościelna Góra oraz drogi gminnej na dz. ewid. 148 w miejscowości Wikcinek

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 20:22:18 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 25 czerwca 2014 roku w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dębsk nr ewidencyjny działek56/2,56/3,57/2,57/3o łącznej pow.0,4200 ha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:29:16 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 25 czerwca 2014r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Białynin nr ewidencyjny działki 304 o pow.0,3400 ha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:28:59 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
od 1 lipca 2014 roku

ANTONIEW, BRAKI, KOZŁÓW SZLACHECKI, NOWY DĘBSK, STARY DĘBSK, NOWY ŻYLIN, NOWY KOZŁÓW PIERWSZY

KORNELIN

NOWY KOZŁÓW DRUGI, STARY ŻYLIN, SZELIGI, MIZERKA, NOWA SUCHA

ZAKRZEW

STARA SUCHA

KOZŁÓW BISKUPI UL. AKACJOWA, UL. DZIAŁKOWA, UL. KASZTANOWA, UL. LEŚNA, UL. NADRZECZNA, UL. OLIMPIJSKA, UL. PIĘKNA, UL. PRZYSZŁA, UL. RUMIANKOWA, UL. SKIERNIEWICKA, UL. SOCHACZEWSKA, UL. SOSNOWA, UL. WESOŁA, UL. WRZOSOWA, UL. ZAŁAMANA, UL. ZŁOTA

KOZŁÓW BISKUPI UL. BRZOZOWA, UL. CICHA, UL. DĘBOWA, UL. DIAMENTOWA, UL. DWORKOWA, UL. KLONOWA, UL. KOLEJOWA, UL. KWIATOWA, UL. MIODOWA, UL. ODLEGŁA, UL. ORZECHOWA, UL. PODLEŚNA, UL. POLNA, UL. PÓŁNOCNA, UL. PROSTA, UL. SŁONECZNA, UL. SPOKOJNA, UL. SPÓŁDZI

STARY BIAŁYNIN, ORŁÓW, ROKOTÓW, LEONÓW, KOLONIA GRADOWSKA

WIKCINEK, OKOPY, MARYSINEK, NOWY BIAŁYNIN, KOŚCIELNA GÓRA, KURDWANÓW, ROZTROPNA, BORZYMÓWKA, GLINKI

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-16 10:34:00 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za I kwartał 2014 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-13 07:42:26 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2013 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-13 07:40:53 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha informuje, że dnia 15 czerwca 2014 roku mija kolejny termin wniesienia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-11 08:11:16 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości: Nowy Białynin oraz II przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w miejscowości Nowy Dębsk

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:18:45 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-14 12:52:26 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha informuje, że dnia 15 marca 2014 roku mija kolejny termin wniesienia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-11 16:11:54 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.

OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 4 marca 2014 r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dębsk nr ewidencyjny działki 175 o pow. 0,1600 ha


OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 4 marca 2014 r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Białynin nr ewidencyjny 304 o pow.0,3400 ha


OGŁOSZENIE o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 4 marca 2014 r w Urzędzie Gminy Nowa Sucha na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dębsk nr ewidencyjny działek 56/2;56/3;57/2;57/3 o łącznej pow.0,42 ha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:11:14 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.

SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 15:04:18 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości : Stary Dębsk

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-21 19:29:52 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:24:19.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2014 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, - oświadczenia

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys

Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:08:10 | Data modyfikacji: 2014-01-17 17:25:38.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi Kozłów Biskupi we gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:54:16 | Data modyfikacji: 2014-01-09 13:21:13.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:54:16
Data modyfikacji: 2014-01-09 13:21:13
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl