> 2013 r.

2013 r.

 
Uchwała Nr Pł.44.2013 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określpnego w uchwale budżetowej.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 16:32:00.
 
UCHWAŁA Nr Pł.491.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy w Nowej Suchej projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-01-14 17:21:48 | Data modyfikacji: 2013-01-14 17:24:34.
Budżet Gminy Nowa Sucha na 2013 rok

Uchwała Budżetowa Gminy na rok 2013 Nr 193/XXIV2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2013 Nr 193/XXIV2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Nowa Sucha na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-01-14 17:04:22 | Data modyfikacji: 2013-01-14 17:09:37.
Data wprowadzenia: 2013-01-14 17:04:22
Data modyfikacji: 2013-01-14 17:09:37
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl