> 2013 r.

2013 r.

Komunikat o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci gazowej w miejscowości Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci gazowej w miejscowości Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:39:48.


 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej we wsi Stary Żylin w Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-14 12:01:47.


 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej we wsi Nowa Suchaw Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-25 12:34:55.


 
Obwieszczenie o zmianie decyzji nr RGKPI 6730.74.2012

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 12:53:54.


 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej we wsi Zakrzew w Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 16:00:14.


 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę budynku kotłowni na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-22 08:44:17.

Obwieszczenie o budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) o długości ok 280,0 m we wsi Antoniew w Gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-22 08:40:48 | Data modyfikacji: 2013-05-22 08:41:39.
 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wgląu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki 50/4 i działki 82/2.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-04-23 16:29:12 | Data modyfikacji: 2013-05-22 08:41:39.

 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia obejmujacego budowe dwoch odcinkow gminnej kanalizacji desczowej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-04-17 12:52:45 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:45. 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę dwóch odcinków gminnej kanalizacji desczowej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-04-17 12:48:18 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:53.
 
OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę remizy strażackiej OSP zlokalizowanej na dziełce nr. ewidencyjny 27/2 w miejscowości Orłów gmina Nowa Sucha

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-02-11 17:59:06 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:53.
 
INFORMACJA o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 00:15:08 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:53.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy Nowa Sucha decyzji nr GPIOŚ: 6730.74.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-01-22 00:00:18 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:53.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy Nowa Sucha decyzji nr GPIOŚ: 6730.77.2012 o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:18:10 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:04:53.
Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:18:10
Autor: Marzanna Krakowiak
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl