> 2013 r.

2013 r.

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w RegulaminieOrganizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 grudnia 2013 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielno

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 grudnia 2013 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2013 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-16 08:35:11.

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej „MEPROZET”

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 października 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjam

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej.

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej „MEPROZET”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-18 14:37:12.Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 września 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 września 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-30 12:07:52 | Data modyfikacji: 2013-11-05 16:01:44.


ZARZĄDZENIE Nr 19/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej z siedzibą pod adresem: Nowa Sucha 50 A, 96–513 Nowa Sucha

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-07 17:53:23 | Data modyfikacji: 2013-11-05 16:01:44.


ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013-2020.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

ZARZADZENIE Nr 7/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZADZENIE Nr 6/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013.

ZARZADZENIE Nr 5/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013.

ZARZADZENIE Nr 4/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012.

ZARZADZENIE Nr 3/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu" w

ZARZADZENIE Nr 2/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru Informatyka w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 12:26:52 | Data modyfikacji: 2013-11-05 16:01:44.
 
ZARZĄDZENIE NR 01/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2013 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 16:07:35 | Data modyfikacji: 2013-11-05 16:01:44.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 16:07:35
Autor: Ireneusz Łukawski
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl