> 2013 r.

2013 r.

 
Informacja dotycząca pracy Urzędu w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-16 11:57:59 | Data modyfikacji: 2013-12-16 12:03:54.
 
Wójt Gminy Nowa Sucha informuję, że w dniach 23-31 grudnia 2013 roku nie będą wystawiane faktury za pobór wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-16 11:54:41 | Data modyfikacji: 2013-12-16 11:59:45.


 
Wójt Gminy Nowa Sucha przypomina o terminie płatności IV raty podatku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:46:55 | Data modyfikacji: 2013-12-16 11:59:45.OKÓLNIK 
Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Suchej informuję, że minął termin płatności opłaty za urządzenia melioracyjne w 2013 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:03:33 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej "Meprozet" T-528

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:11:21 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie betoniarni wraz z infrastrukturą techniczną na ternie działki nr ewid. 143 obręb Stary Kozłów, gm. Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-28 13:53:45 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewid. 398/1 i 398/3 położonych w miejscowości Stary Dębsk .

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-28 13:46:55 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej "Meprozet" T-528

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 10:37:29 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Nowa Sucha o udostępnieniu informacji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Stary Dębsk

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:17:48 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
WYKAZ DZIELNICOWYCH

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-10 16:29:28 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W TYM ROKU W WYNIKU ULEWNEGO DESZCZU I POWODZI

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-10 16:14:14 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:03:53.


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY DĘBSK NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 175 O POW. 0,1600 HA

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-09 15:18:46 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 22/2 O POW.0,1100 HA

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-09 15:08:48 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BRAKI NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 87/1 O POW. 0,1600 HA

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-09 15:06:00 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/1, 244/3, 244/4, 245/1, 255, 256, 257, 258 oraz części działki ewid. 259 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:32:19 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.OKÓLNIK

 
Wójt Gminy Nowa Sucha przypomina o terminie płatności III raty podatku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-30 13:09:44 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Nowy Kozłów Drugi, Nowy Białynin, Stary Białynin, Stara Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-21 18:57:30 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Rokotów, Braki, Stary Dębsk

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-30 20:10:27 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.


 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr 243

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-25 07:34:52 | Data modyfikacji: 2013-09-10 18:29:58.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWA SUCHA
Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku dużych opadów deszczu

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Sucha odnośnie podtopień

Harmonogram spotkań z mieszkańcami mających na celu zapoznanie m.in. ze sposobem segregacji, terminem i formą zapłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz harmonogramem wywozów

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 14:12:35 | Data modyfikacji: 2013-07-25 07:39:18.

OKÓLNIKWójt Gminy Nowa Sucha przypomina o terminie płatności podatku

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 09:04:49 | Data modyfikacji: 2013-05-08 09:07:20.
ZBIÓRKA ODPADÓW ORAZ ELEKTROODPADÓW

Wójt Gminy Nowa Sucha organizuje darmową selektywną zbiórkę odpadów

Plakat elektrośmieci

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-30 12:11:39 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:16:17.
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA
WETERYNARII
 
Ogłaszam że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 3 do 15 maja 2013r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:40:42 | Data modyfikacji: 2013-04-25 11:44:32.
 
INFORMACJA o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 00:11:32 | Data modyfikacji: 2013-04-25 11:44:32.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2013 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, - oświadczenia

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys

Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 15:48:58 | Data modyfikacji: 2013-01-17 16:04:23.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 15:48:58
Data modyfikacji: 2013-01-17 16:04:23
Autor: Ireneusz Łukawski
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl