> 2014 rok

2014 rok

 
WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:22:48.
 
UCHWAŁA 16/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 14:44:54.
 
INFORMACJA o pełnionych funkcjach przez poszczególnych członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-27 10:10:07.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowa Sucha w wyborach samorządowych zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 roku

UCHWAŁA 15/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA 14/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborze Wójta Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA 13/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wycofania zgody na kandydowanie na Wójta Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:35:01.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2014 r.zarejestrowanych listach kandydatów na radnych doRady Gminy w Nowej Suchej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmist

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY 12/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2014 r. - Kandydaci na radnych

UCHWAŁA 12/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Nowa Sucha w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 1

UCHWAŁA 11/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA 10/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Nowa Sucha w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 października 2014 r. - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

UCHWAŁA 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta zarządzo

UCHWAŁA 8/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie kart do głosowaniana radnych do rady Gminy w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:39:42.
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowa Sucha w wyborach samorządowych zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:42:18 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.

Wizualizacja wyborów samorządowych

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:06:00 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.
 
UCHWAŁA 7/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 października 2014 r. w sprawie wzoru karty do glosowania w wyborze Wójta Gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-18 00:04:58 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.

UCHWAŁA 6/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 17 października 2014 r. w sprawie sprostowania w protokołach rejestracji kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

UCHWAŁA 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wydania obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych nr 6, 10, 11, 15 wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 201

 
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 17 października 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 22:00:07 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych nr 6, 10, 11, 15 w wyborach samorządowych do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

UCHWAŁA 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów i unieważnienia rejestracji listy listy kandydatów na radnych „Komitetu Wyborczego Sochaczewskie Forum Samorządowe” w

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-14 16:28:46 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 10 października 2014 roku.

 
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 10 października 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-10 15:10:21 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.

Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 9 października 2014 roku w sprawie skreślenia z listy kandydatów i unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych „Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość” w wyborach

Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-09 14:24:30 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:06:53.
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:36:35 | Data modyfikacji: 2014-10-08 08:56:24.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat GKW z dnia 26.09.2014

Informacja o terminach dyżurów GKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania TKW

 
Informacja o posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:01:12 | Data modyfikacji: 2014-10-08 08:56:24.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Korzystanie z pomocy innej osoby

Głosowanie przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a

Głosowanie w wybranym lokalu obwodowej komisji wyborczej

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:41:10 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:42:31.

Informacja dotycząca oświadczeń lustracyjnych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 3 września 2014 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 września 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zar

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych

Kodeks wyborczy

Kalendarz wyborczy

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:56:44 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:42:31.

Uchwała Nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwo

Uchwała Nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnyc

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-06 14:41:03 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:42:31.

UCHWAŁA Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIKI do Uchwały Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Hanna Frankowska-Wojda | Data wprowadzenia: 2012-11-19 15:36:14 | Data modyfikacji: 2012-11-19 15:37:50.

Uchwała Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wraz z załącznikami.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Hanna Frankowska-Wojda | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:45:59 | Data modyfikacji: 2012-09-13 12:46:17.
PROJEKT PODZIAŁU GMINY NOWA SUCHA NA OKRĘGI
WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA W WYBORACH
SAMORZĄDOWYCH 2014

Załącznik Nr 1 - ułamki mandatu (mandatów) przypadające na sołectwo wraz z normami przedstawicielstwa i liczbą mieszkańców.

Mapka gminy z naniesionymi ułamkami mandatów przypadających na sołectwa (współczynnik normy przedstawicielskiej).

Tabela przedstawiająca numer okręgu wyborczego, granicę okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców w okręgu, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa i liczbę wybieranych radnych.

Mapka z podziałem gminy na okręgi wyborcze z naniesionymi danymi dot. ułamków mandatów (współczynnik normy przedstawicielskiej).

Uzasadnienie do projektu podziału gminy na okręgi wyborcze.

Tabela z numerami obwodów głosowania, granicami obwodów głosowania, siedzibą obwodowej komisji wyborczej, liczbą mieszkańców w obwodzie głosowania, numerami okręgów wyborczych w granicach obwodu.

Mapka z podziałem gminy na okręgi i obwody głosowania.

Uzasadnienie do podziału gminy na obwody głosowania.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Hanna Frankowska-Wojda | Data wprowadzenia: 2012-07-04 15:24:14 | Data modyfikacji: 2012-09-13 12:46:09.
Data wprowadzenia: 2012-07-04 15:24:14
Data modyfikacji: 2012-09-13 12:46:09
Autor: Hanna Frankowska-Wojda
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl