> 2012 r.

2012 r.ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Nowej Suchejw Nowej Suchej

ZARZĄDZENIE Nr 44/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-12-21 13:39:19 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:40:24.


ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:50:37 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:36:13.


ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim wraz z załącznikiem.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-11-16 15:16:46 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:32:58.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013-2020

ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013

ZARZĄDZENIE nr 37/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjam

Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO PROJEKTU „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA SUCHA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU”

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:42:22 | Data modyfikacji: 2012-11-06 10:50:19.


ZARZĄDZENIE Nr 35/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 35/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 października 2012 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość gminną położoną w miejscowości Nowa Sucha, działka nr 45/1

ZARZĄDZENIE Nr 34/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru inspektora ds. gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 września 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sucha Gminnej Spółce Wodnej w Nowej Suchej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

ZARZĄDZENIE Nr 30/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru inspektora ds. gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 września 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska ds. gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 11/2011 z dnia 14 lutego 2011

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o realizacji przedsi

ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 sierpnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lipca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Suchej.

ZARZĄDZENIE Nr 19.2012 z dnia 31 maja 2012 r. Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-07-09 08:59:05 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:32:10.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Suchej.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha

ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:06:24 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:32:10.


ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 Wójta Gminy Nowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Suchej.

Załącznik do Zarządzenia 13/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 kwietnia 2012 r. - OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 13 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-04-27 14:03:44 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:32:49.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie objęcia nieruchomości w samoistne posiadanie.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Wójta Gminy Nowa Suchaz dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Nowa Sucha na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2012 z zakresu

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-03-20 15:48:01 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:32:49.
Data wprowadzenia: 2012-03-20 15:48:01
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl