> 2012 r.

2012 r.

 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWA SUCHA

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Bogumiła Szuplewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 17:40:12 | Data modyfikacji: 2013-01-04 17:47:10.
 
OBWIESZCZENIE - Postanowienie Wójta Gminy Wiskitki

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Bogumiła Szuplewska | Data wprowadzenia: 2012-11-12 15:09:50 | Data modyfikacji: 2013-01-04 17:47:10.

INFORMACJA Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 listopada 2012 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO PROJEKTU „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA SUCHA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU”

Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:28:09 | Data modyfikacji: 2012-11-06 10:35:36.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-08-26 17:42:46 | Data modyfikacji: 2012-11-06 10:35:36.

Informacja o bezpłatnych wyjazdach na basen dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Zaproszenie na uroczyste obchody 40-lecia Klubu Sportowego "Promyk" Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR w Nowej Suchej | Data wprowadzenia: 2012-08-03 11:32:12 | Data modyfikacji: 2012-11-06 10:35:36.

Konkurs fotograficzny "Ziemia Chełmońskiego 2012"

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-08-03 11:29:21 | Data modyfikacji: 2012-08-03 11:30:20.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK.

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-08-02 14:45:00 | Data modyfikacji: 2012-08-03 11:30:20.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.6, Poddziałania 9.6.2.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-08-02 13:37:12 | Data modyfikacji: 2012-08-03 11:30:20.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:08:37 | Data modyfikacji: 2012-08-03 11:30:20.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.4.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:48:29 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.1.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 13:17:14 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II, Działania 2.2.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-09 23:41:38 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Oferta pracy w firmie Amber Energia na stanowisku: Lider zespołu sprzedażowego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-09 11:14:17 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Zaproszenie na Chełmonalia - Powitanie Lata w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2012-07-03 16:34:55 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I, Działania 1.4.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-03 10:44:02 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

PLAKAT - Zaproszenie na Grand Prix Kozłowa Biskupiego w Nordic Walking o puchar Stowarzyszenia "Mała Ojczyzna" - II MARSZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Renata Smyczek | Data wprowadzenia: 2012-06-18 13:03:19 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 12:54:57 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

PLAKAT - Zaproszenie na Grand Prix Kozłowa Biskupiego w Nordic Walking o puchar Stowarzyszenia "Mała Ojczyzna".

REGULAMIN cyklu zawodów Nordic Walking "Grand Prix Kozłowa Biskupiego w Nordic Walking 2012" o puchar Stowarzyszenia "Mała Ojczyzna".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Renata Smyczek | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:52:08 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu "Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Ankieta.

Formularz propozycji składanych do projektu.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:24:14 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania mączek mięsno-kostnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:55:24 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:08:25.

Komunikta Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia doustnego lisów przeciwko wściekliźnie.

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.

Wskazówki dotyczące postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:25:38 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:55:07.

Zaproszenie na poświęcenie pamiątkowej tablicy z okazji 110-leciaurodzin Antoniego Michalaka (1902-1975) wybitnego artysty-malarza Syna Naszej Ziemi.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2012-05-15 10:15:23 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:55:07.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytetu I, Działania 1.2.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.4.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-07 10:54:36 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:55:07.

Ogłoszenie o naborze wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Ogłoszenie o naborze wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-04-25 12:11:25 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Szybki PIT.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-04-24 15:38:51 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące zagadnień związanych z zaburzeniami autyzmu oraz zespołu Aspergera.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-04-23 11:18:43 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Regulamin I Edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii 2012".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Sławek | Data wprowadzenia: 2012-04-23 10:43:30 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Formularz.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Hanna Frankowska-Wojda | Data wprowadzenia: 2012-04-17 16:26:54 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-04-17 12:43:22 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Zaproszenie na otwarcie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-04-16 09:00:30 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Pomoc rządu związana z ujemnymi skutkami przezimowania upraw rolnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-04-12 08:42:21 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Ogłoszenie o zbiórce odpadów.

Informacja Wójta Gminy o powołaniu terenowej komisji do spraw szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:16:12 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-03-13 16:36:35 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Zaproszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie na "Dzień Otwarty" - 10 marca 2012 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-03-06 15:58:56 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o naborze wniosków na zadanie: "Gminny program unieszkodliwiania azbestu - etap III", realizowany w 2012 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-03-05 14:11:27 | Data modyfikacji: 2012-04-25 12:46:34.

INFORMACJE URZĘDU SKARBOWEGO W SOCHACZEWIE

Akcja rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego za 2011 rok - ważne informacje!

Obsługa zeznań za 2011 rok.

Formy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych.

Składanie deklaracji podatkowych drogą elekroniczną - system e-Deklaracje.

Uwaga! Ważne terminy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-29 12:34:29 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-02-29 11:02:33 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjnedotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w wysokosci 45% do inwestycji dotyczącej kolektorów słonecznych.

PLAKAT - Dotacje na kolektory słoneczne.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 11:14:51 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Oferta firmy zajmującej się skupem i sprzedażą zboża oraz produktów rolnych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:03:41 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Informacja dla rolników - LISTA ODMIAN ZALECANYCH.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 15:32:37 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Poddziałania 7.2.1.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 11:39:48 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Ogłoszenie o X edycji ogólnokrajowego konkursu na "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

ZGŁOSZENIE udziału w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:19:28 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

Kurs z języka niemieckiego dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej.

Kurs przygotowawczy z języka niemieckiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:53:07 | Data modyfikacji: 2012-02-29 12:34:54.

INFORMACJA Wójta Gminy Nowa Sucha o przeprowadzeniu wizji w terenie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-01-30 10:15:51 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:50:38.

Zaproszenie na koncert kolęd w wykonaniu Chóru "Vivace".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2012-01-18 00:08:53 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:50:38.

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA W 2012 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Nowa Sucha w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załacznik Nr 1 - Oferta.

Załącznik Nr 2, 3, 4, 5 - Oświadczenia.

Ramowy wzór umowy.

Załącznik Nr 1 do umowy - kosztorys.

Załącznik Nr 2 do umowy - harmonogram.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski - Kierownik GOKSiR | Data wprowadzenia: 2012-01-16 23:24:46 | Data modyfikacji: 2012-01-16 23:27:20.

Zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na szkolenie "Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski | Data wprowadzenia: 2012-01-13 15:08:34 | Data modyfikacji: 2012-01-16 23:27:20.

Informacja na temat remontu mostu w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 12:09:42 | Data modyfikacji: 2012-01-16 23:27:20.

BADANIE ANKIETOWE

INFORMACJA o badaniu ankietowym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

List przewodni do ankiety.

Ankieta oceniająca potrzeby oraz jakość życia mieszkańców "Ziemi Chełmońskiego".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:31:28 | Data modyfikacji: 2012-01-13 11:31:56.

Informacja dla rolników w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:38:13 | Data modyfikacji: 2012-01-13 11:31:56.

Informacja o XVI HALOWYM TURNIEJU O PUCHAR GMINY NOWA SUCHA.

Regulamin XVI Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Gminy Nowa Sucha '2012.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski | Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:20:08 | Data modyfikacji: 2012-01-13 11:31:56.

FERIE ZIMOWE 2012 W GMINIE NOWA SUCHA

PLAN FERII ZIMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Nowa Sucha.

PLAN FERII ZIMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej.

PLAN FERII ZIMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Suchej.

PLAKAT_Podróż do zimowej krainy baśni (zajęcia i zabawy z wykorzystaniem motywów z najpiękniejszych baśni z całego świata).

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 16:50:30 | Data modyfikacji: 2012-01-13 10:29:46.

Zaproszenie na koncert "Kayah".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Ireneusz Łukawski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 21:32:06 | Data modyfikacji: 2012-01-13 10:29:46.

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:57:27 | Data modyfikacji: 2012-01-13 10:29:46.

OGŁOSZENIE o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparki ciągnikowej "ostrówek".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Zygmunt Maciągiewicz | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:03:55 | Data modyfikacji: 2012-01-13 10:29:46.

Przewodnik - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:50:12 | Data modyfikacji: 2012-01-13 10:29:46.
Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:50:12
Autor: Elżbieta Grzywacz
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl