> 2011 rok

2011 rok

PROTOKÓŁ NR III/2010 z dnia 29 GRUDNIA 2010 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-21 14:40:14 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:44:10.

PROTOKÓŁ NR IV/2011 z dnia 27 STYCZNIA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-02-22 18:26:10 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:43:55.

PROTOKÓŁ NR V/2011 z dnia 22 LUTEGO 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 12:56:39 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:43:40.

PROTOKÓŁ NR VI/2011 z dnia 23 MARCA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:55:36 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:43:09.

PROTOKÓŁ NR VII/2011 z dnia 18 KWIETNIA 2011 roku z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 13:31:46 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:52.

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 z dnia 12 MAJA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:41:35 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:33.

PROTOKÓŁ NR IX/2011 z dnia 16 CZERWCA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-08-05 11:47:30 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.

PROTOKÓŁ NR X/2011 z dnia 15 LIPCA 2011 roku z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 08:46:40 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.

PROTOKÓŁ NR XI/2011 z dnia 31 SIERPNIA 2011 roku z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:09:42 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.

PROTOKÓŁ NR XII/2011 z dnia 28 WRZEŚNIA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 09:58:55 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z dnia 16 LISTOPADA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 10:01:32 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.

PROTOKÓŁ NR XIV/2011 z dnia 29 GRUDNIA 2011 roku z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:24:44 | Data modyfikacji: 2011-09-22 08:42:12.
Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:24:44
Autor: Teresa Szymańska
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl