> 2010 rok

2010 rok

WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 września 2010 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-09-28 15:04:45 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:44:41.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Postanowienie Nr 237/10 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-11 09:21:42 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:44:56.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 października 2010 r. o miejscach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-11 10:28:35 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:45:17.

Informacja Gminnej Komisji Wborczej w Nowej Suchej z dnia 14 października 2010 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 14 października 2010 r. o skłądzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej

DYŻURY Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-15 13:53:18 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:45:41.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-18 14:46:48 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:45:58.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

INFORMACJA Wójta Gminy Nowa Sucha o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-18 14:51:34 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:46:23.

Uchwała Nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej - SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:17:53 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:46:37.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejstrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowa Sucha w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 13:21:58 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:46:58.

INFORMACJA o pełnionych funkcjach przez poszczególnych członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w wyborach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-12 11:08:34 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:47:16.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH:

Wynik wyborów Wójta Gminy Nowa Sucha

Wyniki wyborów do Rady Gminy w Nowej Suchej

Zestawienie kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów w poszczególnych obwodach - głosowanie w wyborach do Rady Powiatu

Zestawienie kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów w poszczególnych obwodach - głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 14:16:36 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:47:34.

Pełne wyniki wyborów znajdują się na stronie:


Wybory Wójta i Rady Gminy w Nowej Suchej: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/142805.html


Wybory do Rady Powiatu: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/142800-o-142800-RDA-2.html


Wybory do Sejmiku Województwa: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/140000-o-140000-RDA-4.html?wyniki=1

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:27:08 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:47:51.

PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH WÓJTA GMINY NOWA SUCHA W DNIU 5 GRUDNIA 2010 R.

Uchwała Nr 7/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej z dnia 23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Nowa Sucha w dniu 5 grudnia 2010 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:29:36 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:48:05.

WYNIK WYBORÓW WÓJTA GMINY NOWA SUCHA - II TURA 2010 R.

Wynik wyborów Wójta Gminy Nowa Sucha - II TURA

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 08:14:36 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:48:20.
 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:02:53 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:48:41.

Pełne wyniki wyborów znajdują się na stronie: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/142805.html#tabs-7


 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:03:09 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:48:57.
Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:03:09
Data modyfikacji: 2011-08-23 10:48:57
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl