> Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr 7/2004 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2004 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 marca 2004 r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W NOWEJ SUCHEJ.

Załącznik Nr 1 - SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU GMINY.

Załącznik Nr 2 - OBSŁUGA ETATOWA URZĘDU GMINY W NOWEJ SUCHEJ

ZARZĄDZENIE Nr 26/2004 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2004 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:04:11.
Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:04:11
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl