> Programy, regulaminy, plany

Programy, regulaminy, plany

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Sucha za 2013 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-25 08:59:35.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Sucha za 2016 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:32:29.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami Nowa Sucha za 2015 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 11:12:36.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:35:24.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami Nowa Sucha za 2014 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:57:23.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 15:12:15.
PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY NOWA SUCHA

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Sucha1

Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Nowa Sucha

Szczegółowa mapa Gminy Nowa Sucha

Wykaz tabelaryczny rozmieszczenia wyrobów azbestowych na terenie Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Bogumiła Szuplewska | Data wprowadzenia: 2013-01-09 19:39:37 | Data modyfikacji: 2013-01-09 19:52:15.

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA:

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-04-19 10:17:19 | Data modyfikacji: 2012-04-19 10:17:43.

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH


W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Na mocy tej ustawy gminy mają obowiązek wprowadzać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wprowadzenie nowego systemu gminy mają 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

PRZEWODNIK w formacie PDF - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:55:05 | Data modyfikacji: 2012-01-04 11:59:57.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-12-29 14:41:49 | Data modyfikacji: 2011-12-29 14:43:41.

Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów prawa moc utracił regulamin utrzymania czystości i porządku podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 25/VI/2007 z dnia 26 marca 2007 r.


Jednocześnie informuje się, że prace nad nowym regulaminem trwają (Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 stycznia 2011 r. w sparwie przystąpienia do procedury opracowania projektu nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.).

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:32:33 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:00:50.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWA SUCHA.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA (utracił moc prawną).

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2010-2015.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2011-01-21 10:08:42 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:00:50.
Data wprowadzenia: 2011-01-21 10:08:42
Autor: Elżbieta Grzywacz
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl