> 2010 r.

2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 stycznia 2010 r roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 marca 2010 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 marca 2010 r roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 maja 2010 r roku w sprawie dnia wolnego od pracy w 2010 roku

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 maja 2010 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 maja 2010 r roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 maja 2010 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 czerwca 2010 r roku zmieniająca Zarządzenie 7/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 czerwca 2010 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 czerwca 2010 r roku w sprawie refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Sucha oraz podległych jednostek

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 czerwca 2010 r roku zmieniająca Zarządzenie 7/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie dodatku spisowego

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej w Nowej Suchej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za I półrocze w 2010 roku

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do podejmowania działań w imieniu organu wierzyciela

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do podejmowania działań i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do podejmowania działań w imieniu organu wierzyciela

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Kalińskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 września 2010 roku W sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego oraz w wybo

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie dnia wolnego od pracy w 2010 roku

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 13:51:01 | Data modyfikacji: 2016-12-06 16:25:58.
 
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:38:19 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:21:46.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 marca 2010 roku - Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:46:12 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:22:28.
 
Załącznik Nr 1 do Analizy opisowej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:50:14 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:22:59.
 
Dochody

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:52:24 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:24:29.
 
Załącznik Nr 2 do Analizy opisowej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:53:12 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:24:46.
 
Wydatki

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:54:02 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:25:36.
 
Załącznik Nr 3 do Analizy opisowej za 2009 rok - Wykonanie wydatków za 2009 rok na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:56:09 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:25:57.
 
Załącznik Nr 3 a do Analizy opisowej za 2009 rok - Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:58:03 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:26:19.
 
Załącznik Nr 3 b do Analizy opisowej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:59:04 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:26:46.
 
Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2009 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:01:05 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:27:06.
 
Załącznik Nr 4 do Analizy opisowej za 2009 rok - wykonanie przychodów i rozchodów za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:02:55 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:28:21.
 
Załącznik Nr 5 do Analizy opisowej za 2009 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej w 2009 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:05:50 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:28:42.
 
Dotacje

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:06:39 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:29:03.
 
Załącznik Nr 6 do Analizy opisowej za 2009 rok - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:39:24 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:29:33.
 
Załącznik Nr 7 do Analizy opisowej za 2009 rok - wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:42:20 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:29:58.
 
Załącznik Nr 9 do Analizy opisowej za 2009 rok - wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:44:32 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:30:29.
 
Załącznik Nr 10 do Analizy opisowej za 2009 rok - wykonanie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:56:24 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:30:46.
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 marca 2010 roku - Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:11:01 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:33:24.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 marca 2010 roku - Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:15:30 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:34:16.
 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej do miesiąca grudnia 2009 roku włącznie

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:17:13 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:34:42.
 
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 czrwca 2010 roku zmieniająca Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 11:05:30 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:35:04.
Data wprowadzenia: 2010-06-07 11:05:30
Data modyfikacji: 2011-01-14 14:35:04
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl