> 2010 r.

2010 r.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Nowa Sucha w sprawie montażu systemów solarnych z zastosowaniem kolektorów słonecznych oraz w sprawie instalacji gazu ziemnego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-10 14:03:43 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:35:08.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:30:33 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:35:29.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Rokotów (obręb "PGR Rokotów") oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału spo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dotyczącego fragmentu wsi Rokotów (obręb "PGR Rokotów") oraz w sprawie z

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-11-16 14:58:46 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:35:52.

Informacja do mieszkańców gminy Nowa Sucha w sprawie odśnieżania dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 19:38:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:36:15.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha sporządzanego dla fragmentu wsi Zakrzew

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:48:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:36:25.

INFORMACJA w sprawie zamknięcia mostu na rzece Bzurze w Kozłowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-21 11:40:34 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:36:41.

INFORMACJA Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie zebrania dla mieszkańców dotyczącego utrudnień związanych z zamknięciem mostu na rzece Bzurze w Kozłowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2010-12-28 10:25:11 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:37:03.

INFORMACJA Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie tymczasowego planu dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agnieszka Lubarska | Data wprowadzenia: 2010-12-28 15:11:59 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:37:20.
Data wprowadzenia: 2010-12-28 15:11:59
Data modyfikacji: 2011-01-12 13:37:20
Autor: Agnieszka Lubarska
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl