> Wzory informacji podatkowych

Wzory informacji podatkowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).


Składający: Formularze przeznaczone są dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.


Miejsce składania: Wójt Gminy Nowa Sucha (właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania).


 WZORY INFORMACJI DO POBRANIA:


Informacja w sprawie podatku rolnego.


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.


Informacja w sprawie podatku leśnego.


 

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:41:28 | Data modyfikacji: 2017-03-30 11:53:58.
Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:41:28
Data modyfikacji: 2017-03-30 11:53:58
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl