bip.nowasucha.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.nowasucha.pl
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej strona główna 

Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej

Serdecznie zaprasza się mieszkańców Gminy Nowa Sucha do uczestniczenia w obradach sesji Rady Gminy.


Sesje Rady są otwarte dla wszystkich, a udział w nich daje mieszkańcom możliwość zabierania głosu za zgodą Przewodniczącego Rady, a tym samym współuczestniczenia na bieżąco w sprawach Gminy.


Informacje o terminie i miejscu ich odbycia wraz z planowanym porządkiem obrad będą umieszczane na bieżąco na stronie Urzędu Gminy Nowa Sucha (www.nowasucha.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.nowasucha.pl) oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-21 11:48:50.

Zobacz:
 2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2011-01-21 11:48:50
Opublikowane przez: Anna Zatorska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.nowasucha.pl