Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
° 2017 rok
° 2016 rok
° 2015 rok
° 2014 rok
° 2013 rok
° 2012 rok
° 2011 rok
° 2010 rok
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej strona główna 

Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej

Serdecznie zaprasza się mieszkańców Gminy Nowa Sucha do uczestniczenia w obradach sesji Rady Gminy.


Sesje Rady są otwarte dla wszystkich, a udział w nich daje mieszkańcom możliwość zabierania głosu za zgodą Przewodniczącego Rady, a tym samym współuczestniczenia na bieżąco w sprawach Gminy.


Informacje o terminie i miejscu ich odbycia wraz z planowanym porządkiem obrad będą umieszczane na bieżąco na stronie Urzędu Gminy Nowa Sucha (www.nowasucha.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.nowasucha.pl) oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-21 11:48:50, wprowadzający: Anna Zatorska

Zobacz:
 2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
wersja do druku